Isikuandmete kaitse põhimõtted

Isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation ehk GDPR) jõustus 24. mail 2016, kuid seda hakati kogu Euroopa Liidus kohaldama 25. mail 2018. Selle järgimine on kohustuslik kõikidele organisatsioonidele.

Tripodi igapäevane töö on otseselt seotud isikuandmetega, oleme oma töös alati lähtunud parimatest turvalisuse ja konfidentsiaalsusega seotud praktikatest. Määrusega seoses täpsustasime Tripodi isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

Testitäitja

Kui Sul on palutud täita Tripodi testi, saad lisateavet testitäitja sektsioonist.

Uuringud

Kõikide meie uuringute puhul tagame üksikvastuste igakülgse konfidentsiaalsuse.

Kandidaat

Kandidaatide CVga tutvub vastutav värbamiskonsultant ja värbamisvaldkonna assistent. Kandidaatide nime jm isikuandmeid jagame ka oma klientidega ning järgime kogu värbamise käigus konfidentsiaalsusnõudeid. Hoiame kandidaadi CVd ja värbamise jaoks olulist teavet alles ühe aasta jooksul kliendi lõppotsusest arvates seoses võimalike vaidluste lahendamisega (alus: võrdse kohtlemise seadus, § 25). Pikemaks säilitamiseks (näiteks tulevaste pakkumiste tarbeks) küsime kandidaadilt nõusolekut, mis tal on võimalik ka tagasi võtta (meile sellest e-kirja teel teada andes).

Potentsiaalne kandidaat

Kui soovid, et me sinu CV tulevase kandideerimise jaoks säilitaksime, anna meile sellest teada. Tööpakkumiste sektsioonis saad edastada oma andmed ka juhul, kui ühtegi sobivat konkurssi hetkel käimas ei ole.

Tripodiga seonduvaid andmekaitsealaseid küsimusi ootame e-posti aadressile .