Tagasi koolituse ja arenduse avalehele

Coaching 360 põhjal

360-kraadi tagasiside on nii juhtide kui organisatsioonide jaoks väga tõhus arendustööriist – eriti juhul, kui andmekogumisele ja analüüsile järgnevad läbimõeldud jätkutegevused.

Aitame juhtidel uuringutulemused lahti mõtestada, sõnastada peamised arengueesmärgid ja luua tegevuskava nende eesmärkide elluviimiseks. Eesmärkide elluviimist toetab tõhusalt coaching – eriti juhul, kui eesmärgiks on arendada inimeste juhtimise oskusi, emotsioonide juhtimist, esinemisjulgust jne. Ühesõnaga, lihvida isiksuslikke ja suhtlemiskompetentse.

Juhi arengule on kasulik regulaarne tagasiside arendatavate oskuste osas, lisaks soovitame 1,5-2 aasta järel viia läbi uus 360-kraadi tagasiside uuring.

 

 

Kirjuta mulle

Liisa Raudsepp

coach ja superviisor

+372 618 1570

Võta meiega ühendust
Circle