Tagasi uuringute avalehele

360-kraadi uuring

360-kraadi uuring on enam levinud meetod juhtide kompetentside hindamiseks. Uuringu käigus küsitakse uuritava kohta tagasisidet tema kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja hinnatavalt endalt. Uuring aitab välja selgitada hinnatavate juhtide tööalaseid tugevusi ja arenguvajadusi, samuti avastada võimalusi organisatsiooni edukuse suurendamiseks. 

Tagasiside saamiseks kasutatakse Tripodi 360-kraadi uuringu metoodikat või arendatakse koostöös tellijaga välja küsimustik, mis kirjeldab uuritavate töös vajalikke kompetentse. Tugineda võib organisatsioonis olemasolevale kompetentsimudelile või juhtimiskäitumist kirjeldavatele põhimõtetele. 

Iga juht saab tulemusraporti põhjal individuaalset tagasisidet vestluse käigus Tripodi konsultandiga.  

Tagasisidevestluse käigus võetakse kirjalikult kokku peamised tugevused ja arenguvajadused ning pannakse paika esmane arenguplaan. Soovitame igal juhil jagada peamisi tulemusi ja arengueesmärke ka oma meeskonnaga, samuti koostada koos oma juhiga täpsem arenguplaan ja ajakava. Vajadusel pakume individuaalset coachingut juhi arengu toetamiseks. 

Meelis Pihlamäe

uuringute vanemkonsultant

+372 618 1570

Liisa Raudsepp

coach ja superviisor

+372 618 1570

Mida teha 360-kraadi uuringu tulemustega?

Jätkutegevused
Circle