Tagasi testiteenuse avalehele

Testid personalitööks

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust.

Isiksusetestid

Isiksusetest kirjeldab testitäitjat viie peamise iseloomujoone kaudu. Need on emotsionaalne stabiilsus, ekstravertsus, sotsiaalsus, meelekindlus ja avatus. Lisaks hinnatakse mitut muud näitajat, nagu pingetaluvus, eestvedamine, meeskonnatöö, saavutusele orienteeritus, kohanemisvõime jne.

  • Isiksuseküsimustik NEO-TRI/2  spetsialistide hindamiseks

  • Juhi isiksuse küsimustik IK-JUHT juhtide hindamiseks

Vaimse võimekuse testid

Üldvõimekuse test hindab vastaja analüüsivõimet, taiplikkust ja kiirust ülesannete lahendamisel. Spetsialistidele mõeldud test kirjeldab sõnalist, numbrilist, ruumilist ja üldvõimekust. Juhi testis mõõdetakse lisaks arvulis-loogilist mõtlemist.

  • Vaimse võimekuse skaala VVS spetsialistile

  • Juhi vaimse võimekuse skaala VVS-JUHT/2

  • Ruumilise võimekuse skaala RVS

    Sobib tööedu ennustamiseks tehnilistel erialadel ja IT-valdkonnas. Testi tulemus saadakse võrdluses just nende alade esindajatega.

  • Visuaalse kiiruse ja täpsuse test VKT

    Test mõõdab kiirust ja täpsust visuaalse informatsiooni töötlemisel. Seda on vaja näiteks sekretäridel, andmesisestajatel, laotöötajatel.

Eritestid

Vajad pidevalt uusi töötajaid, kuid ükski test ei sobi? Ära muretse, teeme sulle päris oma mõõdiku, just sinu inimeste ja vajaduste jaoks.

Näiteks on meilt oma organisatsiooni eripära arvestava eritesti tellinud Swedbank, Ericsson Eesti, Riigikantselei, R-Kiosk, Transpordiamet jt.

 

Sul on vaja kedagi kiiresti hinnata? Tutvu meie hindamisteenusega.

 

Kontakt

Liisa Raudsepp

coach ja superviisor

+372 618 1570

Maria Veltmann

partner, tegevjuht

+ 372 618 1571

Katrin Ärm

büroojuht (lepingud, arved, testisüsteem)

+372 618 1570

Võta meiega ühendust
Circle